Disiplin Kuralları

Disiplin Kuralları

DAVRANIŞ KURALLARI / DİSİPLİN

Derbent DEM‘de olumlu bir disiplin ortamı oluşturmak herkesin görevidir. Herkes her zaman nezaket çerçevesinde davranmalıdır. Başkalarının hakları ve düşüncelerine saygı gösterilmelidir.

Öğrencilerin ve velilerin Millî Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliği hakkında bilgileri olmalıdır; yönetmeliğin bir nüshası Derbent DEM’in web sayfasında yayınlanır.

Derbent DEM içinde veya dışında, Derbent DEM tarafından düzenlenen her türlü etkinlikte Derbent DEM’in kuralları geçerlidir..

 

Öğrencilerimizden beklenilen davranışlar:

Derbent DEM’in tüm öğrencilerinin akademik yetenekleri yanında karakterlerini de geliştirmeleri beklenir. Bu doğrultuda, tüm Derbent DEM mensuplarının çalışmalarına ve davranışlarına yön vermek üzere, Derbent DEM davranış hedefleri belirlenmiştir.

 •  Derbent DEM personeline saygı göstermek
 •  Dürüst ve etik davranmak
 •  Öğrenme konusunda proaktif ve eğitime hazırlıklı olmak
 •  Başkalarının ihtiyaçlarına saygılı olmak
 •  Zamanı iyi kullanmak
 •  Talimatlara uyarak, bireysel ve grup halinde çalışabilmek
 •  Derbent DEM kurallarına saygılı olmak ve uymak
 •  Çevreye (fiziksel ve sosyal) karşı duyarlı davranmak
 •  Derbent DEM personeline katkıda bulunmak

 

Derslere Devam/Devamsızlık

Okuyucular ciddî bir hastalıkları olmadıkça veya idare tarafından mazeretli kabul edilmedikçe Derbent DEM’e devam etmek zorundadır. Okuyucular tüm derslere vaktinde gelmelidir.

Bir ders yılı içinde 10 gün veya buna eş 60 saat veya daha fazla mazeretsiz devamsızlığı olan okuyuculara Derbent DEM’den uzaklaştırılmaya kadar cezalar verilebilir

Derbent DEM’e gelmeyen okuyucular, ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Girilmeyen Derslerden Sorumlu Olmak

Okuyucular mazeretli olmadıkları halde derslerine girmemişler ise bu derslerde bire bir ders alamazlar. Bu dersleri öğrenmekle kendileri yükümlüdür.

Geç kalma

Zil çaldığı anda öğrenciler sınıfta olmalıdır. Eğer gecikme birinci ders saatinde olmuşsa, öğrenci mazeretsizse ve 5 dakikayı geçmişse, Sorumlu Müdür Yardımcısına gönderilir. İlk dersten sonraki derslerde öğrenci öğretmenden sonra derse alınmamaktadır. Her 10 saatlik devamsızlıktan sonra öğrenci disiplin Kuruluna sevk edilir.

 

Sigara yasağı

5727 sayılı yasa gereği Derbent DEM sınırları dahilinde ve haricinde sigara içmek yasaktır. Derbent DEM yöneticileri ve öğretmenleri de öğrencilerimizi zararlı alışkanlıklara karşı korumayı görev bilir.

Diğer kurallar

Aşağıdaki kuralların BÜTÜN okuyucular için geçerli olduğunu ve dikkatle uyulması gerektiğini hatırlatırız:

 • Rehber özellikle izin vermedikçe sınıflara yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır (su hariç).
 • Derslerde çiklet çiğnemek uygunsuz bir davranıştır.
 • Sınıflara cep telefonu getirilemez.
 • Alkol kullanmak kesinlikle yasaktır.
 • Alkol kullanmak dershaneden atılma nedenidir.

Dershaneye ait malzemenin kaybedilmesi veya zarar görmesi

Derbent DEM’e ait bir malzemeyi kaybeden veya zarar veren öğrenciler yenisini temin etmekle yükümlüdür.

 

DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, her yıl seçilen iki üye ve bir başkandan oluşur.

Bir olay, Derbent DEM Rehberlik Servisi’nin görüşü alınarak Müdür Yardımcısı tarafından Disiplin Kuruluna sevk edildiğinde, Kurul Başkanı olaya karışan öğrencilerin ve görgü tanıklarının yazılı ifadesini alır. Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerince bu kez öğrencilerin sözlü ifadesine başvurulur. Durum karara bağlanarak Cezalar Disiplin Yönetmeliğine göre uygulanır

Dershaneden uzaklaştırılma cezası

Öğrencilerin yaptığı davranışlara göre 10 güne kadar dershaneden uzaklaştırılma cezası verilebilir.

 Bire bir ders alamama cezası

Öğrenciler belli disiplin durumlarında ve buna ek olarak bire bir kurallarında belirtilen durumlarda bire bir ders alamama cezasına çarptırılır.

Malî Yardım Hakkının Kaybı

Öğrencinin ciddi disiplin suçlarında dershaneden aldığı herhangi bir indirim var ise iptal edilebilir.

Dershaneden atılma cezası

Öğrenciler yaptıkları sorumsuz ve büyük disiplin suçlarında veya tekrar eden disiplin suçlarında, disiplin kurulunun kararına göre dershaneden atılabilir.

Yorum Yapınız..